შავი სია   ამხანაგობა „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 205340503)


05.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი:NAT190003733
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ამხანაგობა „ნიუ გრუფი“ (ს/ნ: 205340503);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება