შავი სია   უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება „შპს რეკონსტრუქცია XXI“ (ს/ნ: 205370418)


07.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190011172;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება „შპს რეკონსტრუქცია XXI“ (ს/ნ: 205370418);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება