შავი სია   ი.მ. ზაზა სულაძე (პირადი №35001062212)


18.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა;
ტენდერის ნომერი: NAT190023269;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ზაზა სულაძე (პირადი №35001062212)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. მიზნით
განკარგულება