შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „ნიკარემსტროი-ს ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 400164718)


02.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007883
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ნიკარემსტროი-ს ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 400164718); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება