შავი სია   შპს „ემ ემ მშენი“ (ს/ნ: 400222932)


11.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015089
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ემ ემ მშენი“ (ს/ნ: 400222932); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება