შავი სია   შპს „ნიკა“ (ს/ნ: 405232886)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000972
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიკა“ (ს/ნ: 405232886); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება