შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „მარია“ (ს/ნ: 406196539)


02.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180012137
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „მარია“ (ს/ნ: 406196539); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება