შავი სია   შპს „ევროტექნიქსი“ (ს/ნ: 412671899)


13.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011413
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ევროტექნიქსი“ (ს/ნ: 412671899); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება