შავი სია   შპს „ნიუ ბილდ გრუპი“ (ს/ნ: 427717241)


11.04.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010086
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ ბილდ გრუპი“ (ს/ნ: 427717241); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება