შავი სია   შპს „ლუკა & მარიამი“ (ს/ნ: 439398395)


02.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190008486
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლუკა & მარიამი“ (ს/ნ: 439398395); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება