შავი სია   შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210)


21.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190000403;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ჯეო სერვისი“ (ს/ნ: 441555210);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება