შავი სია   შპს „არტგრუპი“ (ს/ნ: 444959181)


19.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000360
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტგრუპი“ (ს/ნ: 444959181); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება