შავი სია   შპს „კამანიგი“ (ს/ნ: 445562677)


27.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190013376;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „კამანიგი“ (ს/ნ: 445562677);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება