შავი სია   ი.მ. ზურაბ ბოლქვაძე (პირადი №61006045409)


21.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190002993
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ზურაბ ბოლქვაძე (პირადი №61006045409); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება