საერთაშორისო თანამშრომლობა   სამოქმედო გეგმის ანგარიშები   ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)