29.03.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 29.03.2019 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190002812_02(NAT) შპს ,,რეკონსტრუქცია XXI '' მუდმივი დაწესებულება ცაგერის მუნიციპალიტეტი   15:00 საათი
DIS190001802_02(NAT) ვისოლ ექსპრესი თბილისის სატრანსპორტო კომპანია   15:30 საათი
DIS180010022_03(SPA) თინათინი გორგოძე წალენჯიხის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ააიპ შპს ალეკო 16:00 საათი
DIS190005199_01(NAT) შპს მკს გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი   16:30 საათი
DIS190003899_01(NAT) ნეოტექი სსიპ სსსტც "დელტა" შპს ინტეგრატორი 17:00 საათი
DIS190003151_01(NAT) შპს იერი ონის მუნიციპალიტეტის მერია   17:30 საათი