12.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 12.04.2019 12:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190000525_02(SPA) დივაის სერვისი სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა   12:00 საათი
DIS190003590_02(NAT) დივაის სერვისი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი ჯეობიტი 12:30 საათი
DIS190002231_01(NAT) ჯი ინშაათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   13:00 საათი
DIS190003538_01(NAT) შპს მ.გ.მ პირველი სვირის საჯარო სკოლა შპს ზმ ჯგუფი 13:30 საათი
DIS190004592_01(NAT) შპს ანი ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა შპს პატაშა 14:00 საათი
DIS190005396_01(NAT) შპს ბერიკა მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია   14:30 საათი
DIS190006350_01(NAT) ბორჯომი ვოთერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი   15:00 საათი
DIS190004807_02(NAT) შპს გლობალტესტი სურსათის ეროვნული სააგენტო   15:30 საათი
DIS190000180_02(NAT) შპს იერი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო   16:00 საათი
DIS190004502_01(NAT) ამხანაგობა ბეგი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო   16:30 საათი
DIS190003139_01(NAT) შპს ლადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   17:00 საათი
DIS190005274_01(NAT) შპს სავარძელი ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა შპს DENIZO 17:30 საათი
DIS190004031_01(NAT) შპს ბაბილონ გრუპი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია   18:00 საათი