17.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 17.04.2019 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190000927_01(NAT) შპს პარაბელი თბილისი N153 საჯარო სკოლა   15:00 საათი
DIS190004645_01(NAT) არალი ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია   15:30 საათი
DIS190004955_01(NAT) შ.პ.ს ჯეო დეკორ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შპს ნიუ ლაბი 16:00 საათი
DIS190005877_01(NAT) შპს მშენებლობის ტექ. ზედამხედველობა და ექსპერტიზა ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო კობა ბასილაია 16:30 საათი
DIS190001995_02(NAT) ამხანაგობა ,,ფარაონი და კომპანია" ქედის მუნიციპალიტეტი   17:00 საათი
DIS190001995_03(NAT) შპს ნიკა ქედის მუნიციპალიტეტი   17:15 საათი