18.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 18.04.2019 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი განხილვის დრო
DIS190005268_01(NAT) შპს მკს შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" 15:00 საათი
DIS190003320_01(NAT) შპს ლადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 15:30 საათი
DIS190004286_01(NAT) შპს ,,რეკონსტრუქცია XXI '' მუდმივი დაწესებულება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 16:00 საათი
DIS190002925_01(NAT) შპს ჰიდრო ემ ქ. თბილისის მერია 16:30 საათი
DIS190001137_02(NAT) შ.პ.ს,,მესხეთავტოგზა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 17:00 საათი
DIS190006517_01(NAT) შპს მკს სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 17:30 საათი