19.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 19.04.2019 14:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190001306_02(SPA) დამბა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი   14:00 საათი
DIS190002318_01(NAT) ზებურ აბულაძე ხულოს მუნიციპალიტეტი ენერგოგზა 14:30 საათი
DIS190002649_02(NAT) შპს დოკუტეკს ჯორჯია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შპს მაგნიუმი 15:00 საათი
DIS190003104_03(NAT) ბორჯომი ვოთერს შსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "112" შპს"სუფთა წყალი" 15:30 საათი
DIS190000022_01(CNT) new arch studio იუსტიციის სახლი   16:00 საათი
DIS190002112_02(NAT) ალგეთი შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია   16:30 საათი
DIS190004963_01(NAT) შპს კომუნიკომი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი მზე 17:00 საათი
DIS190006256_01(NAT) შპს მკს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო   17:30 საათი