02.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 02.04.2019 15:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190004829_02(NAT) შპს ორიენტი დმანისის მუნიციპალიტეტი შპს კახაბერი 15:00 საათი
DIS190005178_02(NAT) შპს ,,ჯორჯიან პოლიგრაფ სერვისის'' საქართველოს პარლამენტის აპარატი   15:30 საათი
DIS190002564_01(NAT) ჯი ინშაათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  
შპს ალიგატორი 1
 
16:00 საათი
DIS190000732_02(NAT) შპს ალიგატორი 1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   16:30 საათი
DIS190003392_01(NAT) პროჯეკტ კომპანი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ჰიდროგეოდეზიური ცენტრი 17:00 საათი
DIS190004655_01(NAT) DIS190004655_01(NAT) თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი   17:30 საათი