23.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 23.04.2019 13:30:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190004901_01(NAT) ჯი ეს სი თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნეოტექი 13:30 საათი
DIS190004901_02(NAT) შპს ჯი.ელ.ემ ჯგუფი თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნეოტექი 14:00 საათი
DIS190000022_02(CNT) შპს ვოლ იუსტიციის სახლი   14:30 საათი
DIS190001991_01(SPA) სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო   15:00 საათი
DIS190002001_01(SPA) სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო   15:10 საათი
DIS190001855_01(SPA) სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო   15:20 საათი
DIS190001841_01(SPA) სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო   15;30 საათი
DIS190001559_01(SPA) დი ენდ ჯი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი   16:00 საათი
DIS190002231_02(NAT) მტმ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო   16:30 საათი
DIS190004648_03(NAT) ვეტ-დეზ-ნოვაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვა-ტერრა 17:00 საათი
DIS180010068_02(SPA) შპს FLEXMEDIA საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   17:30 საათი
DIS190004833_02(NAT) შპს მკს შპს "საქართველოს ფოსტა"   18:00 საათი