24.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 24.04.2019 14:30:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190001707_02(NAT) ამხანაგობა ,,ენკა" თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი   14:30 საათი
DIS190001707_03(NAT) შპს იბერი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი   15:00 საათი
DIS190006034_01(NAT) შპს კომუნიკომი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზე 15:30 საათი
DIS190002905_02(NAT) ამხანაგობა პი ენდ ეს (P&S) ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო   16:00 საათი
DIS190006276_01(NAT) შპს დოკუტეკს ჯორჯია სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შპს მაგნიუმი 16:30 საათი
DIS190006036_01(NAT) შპს "აუდიტ-ეკონომიქსი" საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია თამაზ ბუკია 17:00 საათი
DIS190003876_02(NAT) დავით ანთაძე შპს "სანდასუფთავება" შპს თლ გუნდი 17:30 საათი