03.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 03.04.2019 15:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190004707_01(NAT) ინტერლაბი ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი"   15:00 საათი
DIS190003507_01(NAT) ამხანაგობა "ალმა-2017" თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო   15:30 საათი
DIS190003783_01(NAT) DIS190003796_01(NAT) DIS190003404_01(NAT) შპს ბურჯი-777 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი. შპს საბა + 16:00,
16:10,
16:20
საათი
 
DIS190000780_01(SPA) შპს იზი პრინტი შემოსავლების სამსახური   16:30 საათი
DIS190005083_01(NAT) შპს სპირა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   17:00 საათი
DIS190001755_02(NAT) შპს გლობალ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შპს მასტერ სპორტი 17:30 საათი
DIS190000851_02(NAT) შპს იბერი თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი გზა 17:45 საათი