04.04.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 04.04.2019 15:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190003518_01(NAT) ამხანაგობა ,,ენკა" გარდაბნის მუნიციპალიტეტი   15:00 საათი
DIS190003144_01(NAT) შპს ეუროპიან პრაიმკლას ქონსთრაქშენ პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" შპს რუმსი 15:30 საათი
DIS190004101_02(NAT) შპს გეა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შპს გეომედხემი 16:00 საათი
DIS190003808_01(NAT) შპს ბედი.ჯი მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე იმგო 16:30 საათი
DIS190004001_01(NAT) ივერია 7 მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო   17:00 საათი
DIS190002225_01(NAT) ამხანაგობა ნიუ გრუფი/NEW GROUP ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი   17:30 საათი