დავების საბჭო   დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
 
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე
 
წევრები:
 
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი

ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი

დავით ჩომახიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის“ იურისტი
 
 
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლისმე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
 
გიორგი გაფრინდაშვილი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 
წევრები:
 
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე

კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი

დავით ჭიჭინაძე - საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ლევან კალანდაძე - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე

გიორგი ეპიტაშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი

დავით ჩომახიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის“ იურისტი