დავების საბჭო   საკონტაქტო ინფორმაცია
  • მისამართი: ქ. თბილისი 0113, ისანი რიჩარდ ჰოლბრუკის        ქუჩა №8
  • საკონტაქტო ტელეფონი: 0322 24-22-48 (შიდა ნომერი 21)
  • ელექტრონული ფოსტა: dispute@procurement.gov.ge