ბაზრის კვლევა   სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს ბაზრის კვლევას
24.08.2017
   
 
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გეგმავს  სასტუმროს მომსახურების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით).

წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 25 აგვისტო გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mbuzaladze@manuscript.ac.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
მაია ბუზალაძე 
მობ: +2  474242  (შიდა123)
ელ-ფოსტა: mbuzaladze@manuscript.ac.ge
მის: . თბილისი მ. ალექსიძის ქ N1/3
მომსახურების მახასიათებლების ცხრილი - დანართი #1