ბაზრის კვლევა   სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრი ატარებს ბაზრის კვლევას
17.07.2017
  
 
სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს დაგეგმილი აქვს სასცენო განათების და გახმოვანების, სასცენო მექანიზმების და ფარდების სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა.
გთხოვთ თანდართული პროექტის, ხარჯთაღრიცხვის და აუცილებელი მოთხოვნების შესაბამისად, არაუგვიანეს 2017 წლის 21 ივლისის 12:00 საათისა წარმოგვიდგინოთ ინფორმაცია რა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს თქვენი ორგანიზაცია და თქვენს მიერ შემოთავაზებული სამუშაოების ღირებულება.
ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mesxetis.teatri@mail.ru
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
 
ტელ: 551 080779; 577 008056
მარინა გვირჯიშვილი.

მიბმული ფაილები