ბაზრის კვლევა   საქართველოს ეროვნული ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევას
11.01.2017
  
 
საქართველოს ეროვნული ბანკი გეგმავს მე-2 კლასის მსუბუქი ავტომანქანის შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ღირებულების, დანართში მოცემული ფასების ცხრილის შესაბამისად  და მიწოდების ვადის  მითითებით).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 13 იანვარი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: zgongadze@nbg.gov.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს ეროვნული ბანკი
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
შესყიდვების განყოფილების უფროსი  ზურაბ ღონღაძე
ტელ: +995 32 2406 369

მიბმული ფაილები