ბაზრის კვლევა   შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას
10.04.2020
  
 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას შს სამინისტროს უბნის ინსპექტორების მოკლემკლავიანი პერანგების შესყიდვის მიზნით
 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას შს სამინისტროს უბნის ინსპექტორების მოკლემკლავიანი პერანგების შესყიდვის მიზნით, ხელშეკრულების გაფორმება დაგეგმილია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
მისაწოდებელი საქონლის დასახელებები, ტექნიკური მახასიათებლები, რაოდენობები და მიწოდების ვადები მოცემულია დანართში: ,,ტექნიკური დავალება“.
ინსტრუქცია გამოკითხვაში მონაწილებოს შესახებ მოცეულია დანართში: ,,გამოკითხვაში მონაწილეობის ინსტრუქცია და აუცილებელი პირობები“
შესყიდვის სავარაუდო მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 617 750 ლარს.
პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით: დალი გულუაშვილს, 599421393, aniguluashvili@yahoo.com
ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით: ბაჩანა საგანელიძეს 591 94-15-16; ლუიზა საფარაშვილი 577 76-57-65; ლევ ჩილინგაროვი 577 26-32-46.

მიბმული ფაილები