ბაზრის კვლევა   სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
06.07.2020
  
 
სსიპ საზღაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ISO 9001:2015  საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემის რესერტიფიცირების მომსახურების  შესყიდვისათვის. შესყიდვის ობიექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მითითებულია  მიბმულ ფაილში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, შესაბამისი წინადადებები მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 2020 წლის 01 აგვისტომდე ელექტრონულ მისამართზე: m.poliakova@mta.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში შემდეგ მისამართზე: ქ.ბათუმი, ბაქოს #50. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: თ.თავართქილაძე, მობ: 591 22 88 22 ელ-ფოსტა: t.tavartkiladze@mta.gov.ge  ან/და მ. პოლიაკოვა, მობ: 577 22 16 19; ელ-ფოსტა: m.poliakova@mta.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.
 

მიბმული ფაილები