ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
06.07.2020
  
 
   მოგახსენებთ, რომ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას "საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის” პროგრამის ფარგლებში სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით თბილისის საჯარო სკოლებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისთვის.
დანართის  სახით იხილეთ შესავსები განფასებები და ტრანსპორტირების პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია;
დანართი -  შესავსები ცხრილი კომპანიის გამოცდილების შესახებ.
  სოფიო ბაკურაძე
ბაზრის კვლევის მთავარი სპეციალისტი  (+995) 558211811
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
a: თბილისი 0171, მერაბ ალექსიძის ქუჩა №1, შენობა ნაგებობა №1, სართული №2 (ყოფილი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა)
s: www.esida.ge e: tkvantaliani@esida.ge
 
 
გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 10 ივლისის 15:00 სთ-სა. შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
 
კომპანიამ მომსხურების ღირებულება უნდა წარმოადგინოს როგორც მარშრუტის, ასევე კილომეტრების მიხედვით.
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
პატივისცემით,