ბაზრის კვლევა   სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.07.2017
  
 
სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (სნგკ) აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ნავთობის აღრიცხვის სისტემისათვის 5 (ხუთი) ერთეული მრიცხველის მონიტორის/ეკრანის „User Interface Assembly, 2400s Analog Display“ ან თავსებადი (შემდგომში _ საქონელი) შესყიდვაზე.
მიწოდების პირობა: საქონელი უნდა იქნას მიწოდებული DDP პირობების (Incoterms 2010) მოთხოვნების შესაბამისად, შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №21 (სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“).
აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს 2017 წლის 21 ივლისისა, გამოაგზავნოთ თქვენი შემოთავაზებები შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: procurement@gogc.ge;

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.