ბაზრის კვლევა   ხობის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
04.03.2021
  
 
ხობის მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტო-სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი 10 ერთეული და ზოგადი ხედვის 11 ერთეული ვიდეოსამეთვალყურეო კამერის (კომპლექტი) მოვლა-პატრონობის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით აცხადებს ბაზრის კვლევას. თანდართული ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით. აღნიშნული შესყიდვით დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, ფასების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდონ ელექტრონულ ფოსტაზე bakar.shonia@khobi.gov.ge არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 12 მარტისა. კითხვების შემთხვევაში ბაზრის კვლევაში მონაწილე ნებისმიერ პირს შეუძლია დაგვიკავშირდეს ნომერზე 599-85-60-82. ტექნიკური დოკუმენტაცია მოცემულია თანდართულ ფაილში.

მიბმული ფაილები