ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ რუსთავის N28 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
10.11.2016
  
 
სსიპ ქალაქ რუსთავის N28 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლის შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების    დანართში N1
  
აღნიშნულიდან გამომდინარე,  გთხოვთ, არაუგვიანეს 2016 წლის 16 ნოემბრისა,                  წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
          1.  მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
          2.  ერთეულის ფასი;
          3.  მთლიანი ღირებულება;
               მოწოდების პირობები და ვადა.

შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  rustavi28@mes.gov.ge
ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ ქალაქ რუსთავის N 28 საჯარო სკოლაში  (ქ.რუსთავი,   მე-19-ე მიკრო რ-ნი).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები