ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას მცი
13.09.2017
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას მცირეკონტიგენტიანი სკოლების პროექტირება-მშენებლობისათვის.
დანართის სახით იხილეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:
დანართი 1 - სკოლების ესკიზური პროექტი;
დანართი 2 - სკოლების ადგილმდებარეობა;
დანართი 3 - სკოლების ტექნიკური პირობა;
დანართი 4 - მასალათა მოცულობები და მახასიათებლები (დანართი 2 ფაილი).
წარმოსადგენი მასალა:
  • საპროექტო - სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების საორიენტაციო
ხარჯთაღრიცხვა;
  • იატაკის, კედლის და სახურავის მოწყობის კვანძები ყველა შემადგენელი ფენის
ჩვენებით;
  • კონსტრუქციული გადაწყვეტა.
 
გთხოვთ, დაინტერესების შემთხვევაში გამოგვიგზავნოთ წარმოსადგენი მასალა ზემოაღნიშნული დანართების   გათვალისწინებით არაუგვიანეს მიმდინარე წლის  19  სექტემბრის 18:00სთ-სა.
ზემოაღნიშნული ინფორმაცია გამოგვიგზავნეთ ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე, ასევე დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
Email: sbakuradze@esida.ge
Tel: 577 95 56 46
სოფო ბაკურაძე
ბაზრის კვლევის მთავარი სპეციალისტი.

მიბმული ფაილები