ბაზრის კვლევა   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
31.08.2017
  
 
შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება და მოთხოვნები მოცემულია დანართი N1-ში  და დანართი N2-ში.
დანართი N1-ში  - ტექნიკური მოთხოვნები.
დანართი N2-ში (ექსელის ფორმატში) მოცემულია ორი ჩამონათვალი: (1. განათების მოწყობილობები სტუდიებისთვის და 2.  განათების მოწყობილობები სტუდიის გარე მოხმარებისთვის).

გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს 2017 წლის  11 სექტემბრის 18:00 სთ-მდე. შემდეგ ელ ფოსტაზე: n.zamtaradze@gpb.ge, ასევე გვაცნობოთ თქვენი შენიშვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ქ. თბილისში კოსტავას ქ. N68
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
ნათია ზამთარაძე
შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
მის: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქუჩა №68,
ტელ: 2 40 91 45;
ელ ფოსტა: n.zamtaradze@gpb.ge

მიბმული ფაილები