ბაზრის კვლევა   სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ სტუდიური და გარე განათების აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშ
21.08.2017
  
 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლი“ სტუდიური და გარე განათების აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით ატარებს ფასთა კვლევას შემდგომში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო, საორიენტაციო ღირებულების განსასაზღვრად. 
შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება და მოთხოვნები მოცემულია დანართი N1-ში  და დანართი N2-ში.
დანართი N1-ში  - ტექნიკური მოთხოვნები.
დანართი N2-ში (ექსელის ფორმატში) მოცემულია ორი ჩამონათვალი: (1. განათების მოწყობილობები სტუდიებისთვის და 2.  განათების მოწყობილობები სტუდიის გარე მოხმარებისთვის).

გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციას და გამოგვიგზავნოთ  თქვენი შემოთავაზება, არაუგვიანეს 2017 წლის  30 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე. შემდეგ ელ ფოსტაზე: n.zamtaradze@gpb.ge, ასევე გვაცნობოთ თქვენი შენიშვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ქ. თბილისში კოსტავას ქ. N68
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
 
ნათია ზამთარაძე
შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
მის: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქუჩა №68,
ტელ: 2 40 91 45;
ელ ფოსტა: n.zamtaradze@gpb.ge

მიბმული ფაილები