ბაზრის კვლევა   სსიპ საზღაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
12.09.2017
  
 
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ISO 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიცირების მომსახურებაზე. შესყიდვის ობიექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მითითებულია  მიბმულ ფაილში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, შესაბამისი წინადადებები მოგვაწოდოთ არაუგვიანეს 2017 წლის  05 ოქტომბრამდე ელექტრონულ მისამართზე: qms@mta.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში შემდეგ მისამართზე: ნინოშვილი 23, ქ. ბათუმი. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: თ. თავართქილაძე (სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ფინანსებისა და შესყიდვების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი), მობ: 591 22 88 22 ელ-ფოსტა: t.tavartkiladze@mta.gov.ge  ან/და მ. პოლიაკოვა-კაპანაძე (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი), მობ: 577 22 16 19; ელ-ფოსტა: m.poliakova@mta.gov.ge  
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

იბმული ფაილები