ბაზრის კვლევა   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
19.04.2017
  
 
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ატარებს პირობათა გამოკითხვას, კომპანიის კუთვნილი სპეც-ტექნიკისათვის (JCB 3CX) ძრავის (შესაბამისი კომპლექტაციით) შესყიდვაზე.

მიბმული ფაილები