ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
16.03.2017
  
 
ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი“ ატარებს ბაზრის კვლევას სხვადასხვა სახის ავეჯის შესყიდვაზე. გთხოვთ ყველა დაინტერესებულ პირს არაუგვიანეს 2017 წლის 21 მარტისა წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადებები დანდართული ფორმის მიხედვით, ელექტრონული ფოსტით m.giorgadze@scc.ge, ტელ.: 599093737, საკონტაქტო პირი მიხეილ გიორგაძე.

მიბმული ფაილები