ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებით შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში - სისტემა) გამართული ფუნქციონირების შეფერხებას 2014 წლის 3 ივლისს 19:00 საათიდან 21:00 საათამდე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული და რაციონალურად გადაანაწილოთ დრო სისტემაში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის, რათა თვიდან იქნას აცილებული შესაძლო პრობლემები. შეგახსენებთ, რომ მითითებულ დროს არცერთ ტენდერში არ არის დაგეგმილი ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გამართვა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის. " />
სიახლეები/განცხადებები   ახალი ფუნქციების დამატება
27.06.2014

1606

 

ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებით შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში - სისტემა) გამართული ფუნქციონირების შეფერხებას 2014 წლის 3 ივლისს 19:00 საათიდან 21:00 საათამდე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული და რაციონალურად გადაანაწილოთ დრო სისტემაში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის, რათა თვიდან იქნას აცილებული შესაძლო პრობლემები. შეგახსენებთ, რომ მითითებულ დროს არცერთ ტენდერში არ არის დაგეგმილი ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გამართვა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.