20.08.2014

1700

 

განცხადება

 

          სსიპ ,,.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს" 2014 წელს დაგეგმილი აქვს, ცენტრალურ და რაიონული სჯდ ცენტრების დონეებზე, ,,ცივი ჯაჭვის,,  არსებული აპარატურაინვენტარის  განახლება, რისთვისად ახორციელებს დანართში მითითებული სპეციფიკაციების მქონე შესყიდვებისათვის ბაზრის მოკვლევას (თითოეული დასახელების შესყიდვა აუცილებელია განხორციელდეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული ან რეკომენდირებული  მწარმოებლებიდან).

         გთხოვთ დაინტერესების შემთხვევაში 2014 წლის პირველი სექტემბრის ჩათვლით წარმოადგინოთ  თქვენი წინადადებები შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, ასათიანის ქუჩა #9. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: გიორგი ქაჩლიშვილი 595 95 61 46 (სპეციფიკაციის დაზუსტების შემთხვევაში), შორენა ჭილაშვილი 577 27 00 21 (შესყიდვების პროცედურების განოხრიელების შემთხვევაში).   

 

იხ. დანართი