სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N110
06.04.2012

723

 

2012 წლის 6 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და ხელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N110 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,ექსიმ ტრაფიკი  - შემსყიდველი შპს ,,სანდასაუფთავება“) განხილვა. 

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge