სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N115
11.04.2012

730

 

2012 წლის 18 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N115 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,LMC”  - შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქი - ბათუმის მერია) განხილვა. 

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge