2012 წლის 2 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N125 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,ჯი–თი–მოტორსი“  – შემსყიდველი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N125
27.04.2012

747

 

2012 წლის 2 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N125 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,ჯი–თი–მოტორსი“  შემსყიდველი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge