2012 წლის 26 დეკემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N188 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „გრინვოლდ ჯორჯია“ შემსყიდველი -   ქარელის მუნიციპალიტეტი)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N188
20.12.2012

1040

 

2012 წლის 26 დეკემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N188 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „გრინვოლდ ჯორჯია“ შემსყიდველი -   ქარელის მუნიციპალიტეტი)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/