2012 წლის 26 დეკემბერს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N192 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „არადანი ინფო“ (ს/კ 404423325) შემსყიდველი -   სსიპ „საქართველოს ეროვნული ბანკი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N192
26.12.2012

1046

 

2012 წლის 26 დეკემბერს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N192 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „არადანი ინფო“ (ს/კ 404423325) შემსყიდველი -   სსიპ „საქართველოს ეროვნული ბანკი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/