2013 წლის 9 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N197 საჩივრის  (მომჩივანი ფ/პ „მამუკა კუბლაშვილი“ (პ/N 60001053678) ემსყიდველი - ა(ა)იპ „ქ. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N197
08.01.2013

1061

 

2013 წლის 9 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N197 საჩივრის  (მომჩივანი ფ/პ „მამუკა კუბლაშვილი“ (პ/N 60001053678) ემსყიდველი - ა(ა)იპ „ქ. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/